top of page

Kinesitherapie en psychomotoriek bij kinderen

Kinesitherapie bij baby's - kinderen - adolescenten

Voor wie ?

  • Kinderen of baby's met ontwikkelingsvertraging.

  • Kinderen of baby's met hersenletsel.

  • Baby's met voorkeurshouding

  • Kinderen of adolescenten met sportletsel

Psychomotoriek bij kinderen

Wanneer kinderen problemen hebben met:

  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden

  • Schrijfmotoriek

  • Lateralisatie

  • Lichaamsbesef

  • Executieve functies (plannen, impulscontrole, werkgeheugen, ...)

Onderzoek

Naast therapie is er ook een consultatief onderzoek mogelijk.

Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen waarbij er dan vergeleken wordt met leeftijdsgenoten om te bepalen of er een achterstand is en zo ja, hoe groot die dan is.

Er zijn testen voor grove motoriek, fijne motoriek, schrijfmotoriek, visuele waarneming en visuomotoriek.

bottom of page